Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Investicija – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020…

Fiksni namakalni sistem terciar 15,5 ha, namakalna rampa s fertigacijo, obnova nasada 5,5 ha, kmetijska mehanizacija z okoljskim vidikom iz naslova 4.1-Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020,  namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne premembe ter izboljšanju okolja

Povzetek

Na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljevanju IHPS) je ena izmed dejavnosti pridelava hmelja, v sklopu katere je predvidena obnova nasada ter posodobitev tehnologije pridelave z naložbo v terciarni namakalni sistem in nakup sodobnejše kmetijske mehanizacije z okolijskim vidikom. Na območju, ki ga imenujemo zavarovan prostor (ZAP), pa IHPS izvaja dejavnost vzgoje osnovnega genetskega materiala hmelja in pridelavo sadilnega materiala hmelja, ki poteka v skladu s Pravilnikom o trženju sadilnega materiala hmelja (UR. l. RS, št 45/2013, 24/2015 in 67/20). Del naložbe obsega tehnološko posodobitev delovnih postopkov pri pridelavi sadilnega materiala hmelja.

Glavne dejavnosti

Naložba, ki se bo izvedla v hmeljiščih v opravljanju  IHPS, v skupni velikosti 15,5 ha, z obnovo nasada 5,5 ha predstavlja vzpostavitev kapljičnega namakalnega sistema, ki je osnova za učinkovito in optimalno namakanje hmeljišč.  Omenjeno bo prispevalo k izboljšanju kakovosti in donosu posevkov s porabo manj vode in energije. Z vzpostavljenim namakalnim sistemom se bomo lahko v bodoče ustrezno odzvali na suše, ki so v času podnebnih sprememb vedno pogostejše ter tako zagotavljali optimalno proizvodnjo hmelja.

Nakup kmetijske mehanizacije z okolijskim vidikom (mulčer, ogrodnik in variabilni rahljalnik) pa bo prispeval k povečanju produktivnosti.

Investicija obsega centralno ureditev fertigacije za celotno območje ZAP. Popolnoma avtomatizirana fertigacijska naprava z lastnimi črpalkami in dozatorji za hranila ter uravnavanje pH –ja vode bo tehnološki doprinos k natančnejšemu dognojevanju rastlin.

Za optimizacijo delovnega procesa investicija predvideva dograditev linije za presajanje rastlin z napravo za doziranje substrata v avtomatski polnilec lončkov. Nakup naprave bo pomenilo dodatno optimizacijo logistike dela (tudi iz vidika varstva in zdravja pri delu v smislu prenašanja bremen), kajti to bo pomenilo v tehnološkem postopku uporaba substrata pakiranega big bag vrečah in ne v posameznih 70 l vrečah. Nabava vertikalnega polnilca substrata bo tudi doprinesla k manjšemu ogljičnemu odtisu pri pridelavi sadik, saj bo občutno zmanjšano onesnaževanje s plastično embalažo.

Cilji   

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

  • zagotovljena kvalitetnejša oskrba rastlin;
  • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
  • prilagoditev na podnebne spremembe

Pričakovani rezultati

  • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela,
  • boljša rast in razvoj rastlin zaradi kvalitetnejših rastnih pogojev;
  • zmanjšanje porabe vode
  • zmanjšanje porabe energije
  • kvalitetnejši in stabilnejši pridelek
  • povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitosti
  • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi manjših stroškov vzdrževanja žičnic
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2023 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani