Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Intervencija BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN (SN SKP 2023-2027)

Pridelovalce, ki se želite s svojimi površinami v letu 2023 vključiti v intervencijo Biotično varstvo rastlin (v nadaljevanju BVR) obveščamo, da so na spletnih straneh:

  1. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) in
  2. Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP),

objavljena tehnološka navodila za intervencijo Biotično varstvo rastlin (BVR) iz Strateškega načrta 2023–2027.

Pred vstopom v intervencijo BVR mora imeti pridelovalec vsako leto izdelan program biotičnega varstva rastlin za posamezno kmetijsko rastlino.

Program BVR mora pred začetkom izvajanja potrditi strokovnjak Javne službe zdravstvenega varstva rastlin (v nadaljevanju JSZVR). Program biotičnega varstva rastlin mora biti letos izjemoma potrjen do vključno 14. julija 2023.

Predloga za pripravo programa in seznam strokovnjakov, ki v letu 2023 potrjujejo program BVR sta v prilogi, objavljena pa sta tudi v tehnoloških navodilih in na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.

Pridelovalcem, ki se želite s svojimi površinami v letu 2023 vključiti v intervencijo BVR priporočamo, da se o potrjevanju programa BVR čim prej dogovorite s strokovnjakom JSZVR. Strokovnjak JSZVR bo po prejemu vašega programa v 5-ih delovnih dneh ustrezen program BVR potrdil.

Zainteresiranim pridelovalcem priporočamo, da natančno preberete tehnološka navodila za intervencijo BVR in nato čim prej pripravite programe ter vzpostavite kontakt s strokovnjakom, ki lahko potrdi vaš program.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani