Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Obvestilo poljedelcem, Letnik 31 , št. 11, 04. avgusta 2022

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Silvo Žveplan
E-pošta urednika: silvo.zveplan@ihps.si
Uredniški odbor: Silvo Žveplan, Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej,dr. Barbara Čeh, Gregor Leskošek
ISSN 2536– 2321
Letnik 31 , št. 11
04. avgusta 2022

ZATIRANJE PLEVELOV NA STRNIŠČIH

Med poletne in strniščne plevele uvrščamo tako imenovane toploljubne ali termofilne plevelne vrste. Razvijati se začnejo v začetku poletja. Med poletne in strniščne plevele prištevamo: zeleni in varljivi muhvič, krvavo rdečo srakonjo, rogovilček, več vrst bodičev, deljenolistni mrkač, navadni oslez, navadni tolščak, goli ščir, pasje zelišče, divji sirek, mnogosemensko metliko, breskovolistno dresen, navadni kristavec, divje proso, navadno škrbinko, divji ščir, prstasti pesjak in v zadnjih letih tudi pelinolistno ambrozijo. Nekateri od njih zaključijo svoj razvoj v nekaj tednih. Imenujemo jih strniščni pleveli, ker se v večjem obsegu razvijejo na strnišču, ko preneha zasenčenje od žit. Razvijejo se tako enoletni semenski pleveli, kot večletni koreninski pleveli. Tam, kjer nimate težav z ozkolistnimi pleveli, lahko za uničevanje enoletnih in večletnih širokolistnih plevelov na strnišču uporabite herbicid *BANVEL 480 S. Škropljenje strnišč s totalnimi – neselektivnimi herbicidi veliko prispeva k zmanjševanju tako ozkolistnih kot širokolistnih plevelnih populacij. Ta ukrep je nujno potreben pri močnejšem pojavu trajnih plevelov, posebej slaka, osata, gabeza, ščavja, pirnice, divjega sirka in trstike. Upravičenost uporabe neselektivnih herbicidov je, če omenjeni pleveli zavzemajo več kot 20 % populacije vseh strniščnih plevelov in nameravamo v naslednjem letu na teh površinah pridelovati vrtnine ali krompir, kajti v teh kulturah je zelo težko s herbicidi uspešno zatirati trajne širokolistne plevele.

Celotno obvestilo: docx [29 kB], pdf [450 kB].

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2023 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani