Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Barbara Čeh

Barbara Čeh
Naziv, ime in priimek
Dr. Barbara Čeh
Popolni naziv
doktorica kmetijskih znanosti, univ. dipl. inž. agr., višja znanstvena sodelavka
Oddelek (kratica)
ORTO
Delovno mesto
Raziskovalka na področju prehrane in fiziologije rastlin
Skupina
Raziskovalci
Telefon
03 71 21 612
E-naslov
Barbara.Ceh@ihps.si
Področje dela

Tehnologija pridelave kmetijskih rastlin.

Delovne izkušnje

2019 – 2022: Vodja evropskega projekta LIFE Vpeljava biorazgradljive vrvice v hmeljišča in uporaba hmeljevine v novih industrijskih produktih (LIFE BioTHOP)

2014 – danes: Urednica strokovno poljudne revije Hmeljar

2010 – danes: Urednica periodične znanstvene revije z mednarodnim uredniškim odborom Hmeljarski bilten / Hop Bulletin (ISSN za tiskano izdajo 0350-0756, ISSN za spletno uzdajo 2536-1988)

2006 – danes:   Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, vodja področja Prehrana in fiziologija rastlin, raziskovalno delo, mentorstvo študentom na študentski praksi, vodja poljskih poskusov na področju pridelave poljščin, vodja različnih projektov, med drugim: CRP V4-0383, CRP V4-0483, CRP V4-1138, CRP V4-1611, ZELIŠČA SSD, LIFE BioTHOP, Pilotni projekt Male kmetije.

2006 – 2008: Dopolnilna zaposlitev na delovnem mestu asistentke za področje poljedelstva na Biotehniški fakulteti, Oddelku za agronomijo; izvajanje vaj za študente zootehnike.

2003 – 2005: Asistentka za področje poljedelstva na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelku za agronomijo; izvajanje vaj pri splošnem poljedelstvu za študente strokovnega in univerzitetnega študija in raziskovalno delo na področju pridelave poljščin in splošnega poljedelstva.

1998 – 2003: Asistentka za pridelavo poljščin na Biotehniški fakulteti UL, izvajanje vaj za študente in raziskovalno delo na področju pridelave poljščin in splošnega poljedelstva.

1997 – 2003: Mlada raziskovalka na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelku za agronomijo, Katedri za poljedelstvo in sonaravno kmetijstvo

1997 – 2003: Enovit doktorski študij.

Kratek življenjepis

Dr. Barbara Čeh je končala študij agronomije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ga je zaključila z diplomsko nalogo pod vodstvom prof. dr. Mirka Leskoška. Na isti fakulteti je nadaljevala z doktorskim študijem na področju kmetijskih znanosti, splošnega poljedelstva in pridelave poljščin. Doktorirala je leta 2003 pod mentorstvom prof. dr. Antona Tajnška. Z raziskovalnim delom na področju tehnologije pridelave kmetijskih rastlin je nadaljevala na isti fakulteti, začela pa je tudi s pedagoškim delom; kot asistentka in kasneje docentka na področju poljedelstva je izvajala vaje za študente različnih smeri. Leta 2006 se je zaposlila na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kot vodja področja prehrana in fiziologija rastlin, kjer od takrat deluje raziskovalno in strokovno. V letih od 2006 do 2008 je obenem še vedno izvajala vaje za študente na Biotehniški fakulteti.

Pedagoško delo

1998 – 2001: asistentka za področje splošnega poljedelstva (Biotehniška fakulteta UL)

2001 – 2005: asistentka za področje posebnega poljedelstva (Biotehniška fakulteta UL)

2005 – 2010 docentka za področje poljedelstva in pašništva (Biotehniška fakulteta UL)

Dosežki in nagrade
/
Članstvo
 • Članica programske skupine Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi P4-0121
 • Članica organizacijskega odbora za simpozije Novi izzivi v poljedelstvu od leta 1998
 • Članica izvršnega odbora Slovenskega agronomskega društva od leta 2001
 • Članica programskega odbora simpozijev Novi izzivi v poljedelstvu/agronomiji od leta 2010
 • Članica International Fertilizer Society
 • Članica delovne skupine pri Fertilizers Europe v Bruslju od leta 2011
Izbrana dela (max 5)
 • ČEH, Barbara. Impact of slurry on the hop (Humulus lupulus L.) yield, its quality and N-min content of the soil. Plant, soil and environment, ISSN 1214-1178, 2014, vol. 60, no. 6, str. 267-273.
 • VIDMAR, Mateja, ABRAM, Veronika, ČEH, Barbara, DEMŠAR, Lea, POKLAR ULRIH, Nataša. White hop shoot production in Slovenia : total phenolics, microelements and pesticides content from five commercial cultivars. Food technology and biotechnology : journal of the Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb. 2019, vol. 57, no. 4, str. 525-534. ISSN 1330-9862. DOI: 10.17113/ftb.57.04.19.6269.
 • ABRAMOVIČ, Helena, ABRAM, Veronika, ČUK, Anja, ČEH, Barbara, SMOLE MOŽINA, Sonja, VIDMAR, Mateja, PAVLOVIČ, Martin, POKLAR ULRIH, Nataša. Antioxidative and antibacterial properties of organically grown thyme (Thymus sp.) and basil (Ocimum basilicum L.). Turkish journal of agriculture and forestry. [Tiskana izdaja]. 2018, vol. 42, iss. 3, str. 185-194. ISSN 1300-011X. DOI: 10.3906/tar-1711-82.
 • ABRAM, Veronika, ČEH, Barbara, VIDMAR, Mateja, HERCEZI, Mario, LAZIĆ, Neda, BUCIK, Valentina, SMOLE MOŽINA, Sonja, KOŠIR, Iztok Jože, KAČ, Milica, DEMŠAR, Lea, POKLAR ULRIH, Nataša. A comparison of antioxidant and antimicrobial activity between hop leaves and hop cones. Industrial crops and products. 2015, vol. 64, str. 124-134, ilustr. ISSN 0926-6690. DOI: 10.1016/j.indcrop.2014.11.008.
 • GLIVAR, Taja, ERŽEN, Jan Jurij, KREFT, Samo, ZAGOŽEN, Marjeta, ČERENAK, Andreja, ČEH, Barbara, TAVČAR BENKOVIĆ, Eva. Cannabinoid content in industrial hemp (Cannabis sativa L.) varieties grown in Slovenia. Industrial crops and products. 2020, vol. 145, str. 1-9, tabele. ISSN 0926-6690. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669019310921, DOI: 10.1016/j.indcrop.2019.112082.
Povezava Cobiss
/
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani