Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Magda Rak Cizej

Magda-Rak-Cizej
Naziv, ime in priimek
dr. Magda Rak Cizej
Popolni naziv
Doktorica agronomskih znanosti, univerzitetna diplomirana agronomka, magistrica znanosti
Oddelek (kratica)
OVR
Delovno mesto
Višje strokovno raziskovalna sodelavka, Vodja Oddelka za varstvo rastlin
Skupina
Raziskovalci
Telefon
03 71 21 624 GSM: 031 280 333
E-naslov
Magda.Rak-Cizej@ihps.si
Področje dela

Raziskovalka na področju varstva rastlin – entomologija:

 • Varstvo rastlin
 • Kmetijska entomologija
 • Varstvo hmelja
 • Feromoni in semiokemikalije
 • Raziskave interakcij gostiteljska rastlina-škodljivec
 • Integrirano varstvo rastlin (IPM)
 • Fitosanitarni preglednik
 • Koordinatorica karantenskih škodljivih organizmov
 • Koordinatorica zdravstvenih pregledov matičnih hmeljišč v okviru certifikacijske sheme
 • Testiranje odpornosti škodljivih organizmov na FFS
 • Testiranja učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev (FFS)
Delovne izkušnje

1999 – danes: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin (OVR), raziskovalka

1999 – 2006: Mlada raziskovalka na OVR

2010 – 2015: članica Plant Health Working Group on the Annexes of Council Directive 2000/29/EC

2011 – danes: Vodja Oddelka za varstvo rastlin

Kratek življenjepis

Po končani srednji kmetijski šoli sem se leta 1994 vpisala na Biotehniško fakulteto v Ljubljano, na Oddelek za agronomijo. Študij sem končala leta 1998 z zagovorom diplomske naloge z naslovom “Preučevanje bolhačev (Halticinae, Coleoptera) na območju Savinjske doline”. Po opravljeni diplomi oktobra 1999 sem se vpisala na podiplomski študij Biotehniške fakultete v Ljubljani, na Oddelku za agronomijo, kjer sem maja leta 2003 zaključila magistrski študij z zagovorom magistrske naloge z naslovom: Bionomija hmeljevega bolhača Psylliodes attenuatus Koch (Coleoptera: Chrysomelidae) v Sloveniji. Leta 2003 sem se vpisala na doktorski študij na Biotehniški fakulteti, na Oddelek za agronomijo, kjer sem novembra 2006 zagovarjala doktorsko nalogo z naslovom: Interakcije med hmeljevim bolhačem Psylliodes attenuatus Koch (Coleoptera: Chrysomelidae) in gostiteljskimi rastlinami.

Na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije sem zaposlena na Oddelku za varstvo rastlin, kot raziskovalka na področju varstva rastlin. Sodelujem pri prognozi in signalizaciji škodljivih organizmov, predvsem na področju škodljivcev v hmeljarstvu ter pri svetovanju na področju varstva rastlin, v zadnjem času z velikim poudarkom na integriranemu načinu kot tudi ekološkem in bioloških smernicah varstva rastlin. Sem nacionalni koordinator za karantenske škodljive organizme in sicer ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) in krompirjeve bolhače (Epitrix spp.). Na Celjskem in širšem Koroškem območju koordiniram in vodim posebne nadzore karantenskih škodljivih organizmov. Sem koordinator strokovne naloge s področja varstva in registracije sort rastlin ter semenarstva in odgovorna za zdravstvene preglede matičnih nasadov hmelja in sadik hmelja.

Sem koordinatorica izvajanja uradnih bioloških poskusov v skladu s dobro poskusno prakso (GEP) in izvajam predvsem insekticidne poskuse v hmeljarstvu, poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu.

Pedagoško delo

Predavateljica usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi.

Predavateljica s področja zdravstvenega varstva rastlin za fitosanitarne in gozdarske inšpektorje.

Dosežki in nagrade

Prešernova nagrada Biotehniške fakultete za diplomsko delo.

Članstvo
 • COST Action CA15118 – Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (FoodMC).
 • Commodity Expert Group (CEG) Minor uses – Hops.
 • IOBC – International Organisation for Biological Control.
 • Društvo za varstvo rastlin Slovenije.
 • Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija.
 • Slovensko agronomsko društvo.
 • Strokovni svet za zdravstveno varstvo rastlin.
 • Strokovna komisije za področje zdravstvenega varstva rastlin v sadjarstvu, vinogradništvu in hmeljarstvu.
Izbrana dela (max 5)

RAK CIZEJ, Magda, ŠPORAR, Katja, ŠTEFANČIČ, Mateja, ŠTEFANČIČ, Matej, BELUŠIČ, Gregor. Preizkus LED svetlobne vabe pri spremljanju pojava koruzne vešče (Ostrinia nubilalis Hübner) = Testing of a LED light trap monitoring system for European corn borer (Ostrinia nubilalis Hübner). Hmeljarski bilten, ISSN 0350-0756, 2014, 21, str. 14-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 3301199]

RAK CIZEJ, Magda. Spremljanje koruzne vešče (Ostrinia nubilalis Hübner) na hmelju (Humulus lulupus L.) s feromonskimi vabami = Monitoring of the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hübner) on hops (Humulus lulupus L.) with pheromone traps. Hmeljarski bilten, ISSN 0350-0756, 2013, 20, str. 38-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 634508]

RAK CIZEJ, Magda, CILENŠEK, Anja, RADIŠEK, Sebastjan. Preliminarne raziskave življenjskega kroga hmeljevega rilčkarja (Neoplinthus tigratus porcatus) v nadzorovanih razmerah = A preliminary study of the life cycle of the hop snout weevil (Neoplinthus tigratus porcatus) in controlled conditions. Hmeljarski bilten, ISSN 0350-0756, 2011, 18, str. 33-40. [COBISS.SI-ID 568204]

RAK CIZEJ, Magda, CILENŠEK, Anja, PERSOLJA, Jolanda. Monitoring the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hübner) on hops (Humulus lupulus L.) with sex pheromone traps in Slovenia. V: TASIN, Marco (ur.), KOVANCI, Orkun Baris (ur.). Proceedings of the working group meeting “Semiochemicals: the essence of green pest control” : Bursa, Turkey, 1 – 5 October, 2012, (IOBC-WPRS Bulletin = Bulletin OILB-SROP, Vol. 99, 2014). Darmstadt: IOBC-WPRS, 2014, cop. 2013, str. 129-132, ilustr. [COBISS.SI-ID 637580]

Povezava Sicris
Povezava Cobiss
/
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani