Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2021 – rezultati vzorčenja 26. avgusta

Dr. Barbara Čeh, Monika Oset Luskar in Darja Zupanc, IHPS

Sorta Savinjski golding je v tehnološko zrelost prešla v Savinjski dolini okrog 19. avgusta, na Koroškem pa okrog 25. avgusta.

Sorta Styrian gold je v teh dneh na vzorčeni lokaciji prešla v tehnološko zrelost. Storžki so prožni (se odbijejo od površine), so zlato zeleni, šumijo. Vsebnost alfa-kislin se je ustalila pri 2,1 do 2,4 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), masa 100 suhih storžkov je med 7,8 in 9,4 g in dolžina 24 mm. Vlaga je 78 %.

Tudi sorta Aurora v teh dneh v Savinjski dolini prehaja v tehnološko zrelost. Ta sorta je sicer letos zaradi različnih vremenskih ujm med letom zelo neizenačena glede na lokacijo. Storžki so od zelo drobnih za to sorto do normalno velikih, šumijo, vendar pa so nekateri še medli. Vsebnost alfa-kislin se je v preteklih dveh dneh ali nekoliko povečala oziroma ustalila in je glede na lokacijo med 7,7 in 8,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Masa 100 suhih storžkov se je nekoliko povečala oziroma se je ponekod že ustalila in je med 9,3 in 10,9 g. Dolžina storžkov se je ustalila pri 22 mm. Na Koroškem je vsebnost vlage 77,6 %, vsebnost alfa-kislin se je povečala na 9,8 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Masa storžkov se je v zadnjih dneh še povečala in sicer na 8,7 g.

Storžki sorte Bobek so zeleni, zaprti, še medli, a že šumeči. Nekoliko so še pridobili na masi in dolžin, kakor tudi na vsebnost alfa-kislin. Dolžina je 23 mm, vlaga v storžkih je 76 %, masa 100 suhih storžkov je 10,2 g, vsebnost alfa-kislin je 3,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Na Koroškem je vsebnost vlage 77 %, masa 100 suhih storžkov se ustaljuje pri 7 g, vsebnost alfa-kislin se je povečala na 5 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Storžki sorte Celeia so zeleni, zaprti, nekaj je že debelih, so še medli, veliko je drobnih in so nekompaktni. Rastejo in pridobivajo na masi ter na vsebnosti alfa-kislin. Trenutne meritve kažejo vsebnost vlage čez 80 %, dolžina je 26 mm, masa 100 suhih storžkov 12,8 mm, vsebnost alfa-kislin 3,1 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Na Koroškem je vsebnost vlage še čez 81,5 %, masa 100 suhih storžkov 12 g, vsebnost alfa-kislin 4,2 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Storžki sorte S. Wolf pridobivajo na masi in vsebnosti alfa-kislin. Vsebnost vlage je v Savinjski dolini 72 do 76 %, masa 100 suhih storžkov med 10,5 in 14,4 g,  na Koroškem je vlaga 78 %, masa 100 suhih storžkov med 8,2 in 10,9 g.

Glede na zelo različne vplive na rast in razvoj rastlin hmelja (tla, vremenske neprilike) se za začetek obiranja odločajte individualno za vsako lokacijo posebej. Predlagamo, da prinesete v analizo vzorec storžkov pred odločitvijo o obiranju na IHPS na analizo vsaj na vsebnost vlage.

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v ponedeljek, 30. avgusta, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

  • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
  • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
  • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.

Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Opomba:
V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2021 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani