Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2023 – rezultati vzorčenja 24. avgusta

Dr. Barbara Čeh, Monika Oset Luskar in Darja Zupanc, IHPS (25.08.2023)

 

Sorta Savinjski golding je v Savinjski dolini že prešla tehnološko zrelost. Storžki že imajo vonj po česnu. Vlaga je 77,6%, masa 100 suhih storžkov je padla na 7,8 mm, vsebnost alfa-kislin je 2,5% v storžkih v 11% vlago.

Sorta Aurora v Savinjski dolini te dni prehaja v tehnološko zrelost. Storžki so zeleni, zaprti, lepo dišijo, šumijo, gredo od vretenc, zelo malo je še medlih. Vlaga je med 77,1 % in 78,2% glede na lokacijo, vsebnost alfa-kislin 8,1% do 9,1% v storžkih z 11% vlago. Dolžina storžkov se je ustalila na 21,1 mm. Masa 100 suhih storžkov se je lepo povečala, in sicer na 8,0 g do 10,7 g.

V Radljah so storžki sorte Aurora zeleni, zaprti, debeli, kar šumijo in dišijo, že kar gredo od vretenc, nekaj pa je še medlih. Vlaga v storžkih je 80,5%, vsebnost alfa-kislin 10,7% v storžkih z 11% vlago, masa 100 suhih storžkov je 8,3 g.

V Slovenj Gradcu je vlaga v storžkih 80,8%, vsebnost alfa-kislin je 12,6% v storžkih z 11% vlago, masa 100 suhih storžkov je 9,1 g.

V Dornavi je vlaga v storžkih 80,5%, vsebnost alfa-kislin je 11,9% v storžkih z 11% vlago, masa 100 suhih storžkov je 8,4 g.

Storžki sorte Styrian Gold so zaprti in že imajo vonj, se odbijajo, že šumijo, gredo od vretenc. Vlaga je 77,2%, vsebnost alfa-kislin se je lepo povečala na 4,8% v storžkih z 11% vlago, masa 100 suhih storžkov se je tudi lepo povečala, in sicer na 16,8 g, pa tudi dolžina se je lepo povečala, in sicer na 32,9 mm. Glede na stanje na terenu in parametre tehnološke zrelosti pričakujemo, da bo ta sorta na vzorčenih lokacijah prešla v tehnološko zrelost proti med tem vikendom.

Storžki sorte Bobek v Savinjski dolini so zeleni, se kar odbijajo, so zaprti, še kar je medlih, še ne gredo  od vretenc, malo pa že dišijo in šumijo. Vlaga v storžkih je 77,5%, vsebnost alfa-kislin 5,6% v storžkih z 11% vlago, masa 100 suhih storžkov se je povečala na 7,6 g, dolžina na 19,9 mm.

V Radljah so storžki zeleni, zaprti, še ne gredo od vretenc, je še kar dosti medlih. Vlaga v storžkih je 79,3%, vsebnost alfa-kislin 7,3% v storžkih z 11% vlago, masa 100 suhih storžkov se je povečala na 7,5 g.

Prve meritve parametrov tehnološke zrelosti pri sorti Celeia kažejo vlago v storžkih 79,2 % do 81,2% glede na lokacijo, storžki so zeleni, zaprti, medli, še ne gredo od vretenc. Vsebnost alfa-kislin je 3,7% do 4,4% v storžkih z 11% vlago, masa 100 suhih storžkov je 8,4 do 10,5 g glede na vzorčeno lokacijo.

Rezultati naslednjih meritev parametrov tehnološke zrelosti bodo objavljeni v torek, 29. avgusta, če dan prej (ko izvedemo vzorčenja storžkov) ne bo dežja, sicer dan kasneje.

Opomba: Podatki spremljanja tehnoloških parametrov na več lokacijah naj vam služijo orientirajtacijsko. Za začetek obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno. Pred odločitvijo predlagamo, da prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Treba pa je paziti tudi na izteke karenc!

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

  • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
  • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
  • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.
  • Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Pojasnilo: V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2023 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf, in sicer v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani