Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2023 – rezultati vzorčenja 28. avgusta

Dr. Barbara Čeh, Monika Oset Luskar in Darja Zupanc, IHPS (29.08.2023)

Sorta Aurora je v Savinjski dolini v tehnološki zrelosti. Storžki so zeleni, zaprti, lepo dišijo, šumijo, gredo od vretenc. Vlaga je v Savinjski dolini 76,8 %, vsebnost alfa-kislin ostaja na 8,3% do 9,0% v storžkih z 11% vlago. Dolžina storžkov se je ustalila na 22,1 mm. Masa 100 suhih storžkov je 9,3 g do 9,7 g.

V Radljah so storžki sorte Aurora zeleni, zaprti, debeli, kar šumijo in dišijo, že kar gredo od vretenc. Vlaga v storžkih je 79,2%, vsebnost alfa-kislin se je povečala na 11,3% v storžkih z 11% vlago, masa 100 suhih storžkov pa je v zadnjih dneh ostala na 8,3 g.

Sorta Styrian Gold je v teh dneh na vzorčenih lokacijah prešla v tehnološko zrelost. Storžki so zaprti in imajo vonj, se odbijajo, že šumijo, gredo od vretenc. Vlaga je 78,0%.

Storžki sorte Bobek v Savinjski dolini so zeleni, se kar odbijajo, so zaprti, malo jih je še medlih, še ne gredo lepo od vretenc, nekoliko pa že dišijo in šumijo. Zaradi izredno visokih temperatur se storžki tudi preveč drobijo. Vlaga v storžkih je 77,2%, vsebnost alfa-kislin 5,4% v storžkih z 11% vlago, masa 100 suhih storžkov se je malenkost povečala, in sicer na 7,8 g, dolžina se je že ustalila na 19,9 mm. Glede na stanje na terenu in meritve parametrov tehnološke zrelosti bo ta sorta prešla v tehnološko zrelost na vzorčnih lokacijah proti koncu tega tedna.

Storžki sorte Celeia imajo vlago 79,1% do 81,3% glede na lokacijo, so zeleni debeli, zaprti, vendar še ne gredo od vretenc, še kar nekaj je medlih, malo pa že šumijo. Vsebnost alfa-kislin je 3,6% do 6,0% v storžkih z 11% vlago, masa 100 suhih storžkov je 9,1 do 11,9 g glede na vzorčeno lokacijo.

Sorta Styrian Wolf ima v storžkih 75,3% vlage, vsebnost alfa-kislin je 13,0% do 13,5% v storžkih z 11% vlago, masa 100 suhih storžkov je 8,6 do 10,5 g, dolžina 16,9 mm. Storžki so zeleni, zaprti, kompaktni, prijetno dišijo, malo že šumijo, nekaj je še drobnih in medlih, ne gre od vretenc.

Rezultati naslednjih meritev parametrov tehnološke zrelosti bodo objavljeni v petek, 1. septembra, če dan prej (ko izvedemo vzorčenja storžkov) ne bo dežja, sicer dan kasneje.

Opomba: Podatki spremljanja tehnoloških parametrov na več lokacijah naj vam služijo orientirajtacijsko. Za začetek obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno. Pred odločitvijo predlagamo, da prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Treba pa je paziti tudi na izteke karenc!

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

  • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
  • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
  • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.
  • Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Pojasnilo: V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2023 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf, in sicer v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani