Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

IHPS na sejmu AGRA: hmelj, konoplja, zelišča…

IHPS na sejmu AGRA: hmelj, konoplja, zelišča in medoviti posevki na njivah  ter demonstracija namakanja

Na demonstracijskem vrtu sejma AGRA (http://www.pomurski-sejem.si/index.php/sl/agra/o-sejmu), ki bo potekal od 26. do 30. avgusta, pod strokovnim vodstvom Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS), na pobudo Ekoci – eko civilne iniciative Slovenije, predstavljamo med drugim kolekcijo 14 sort konoplje z EU sortne liste. Obiskovalci se bodo tako lahko seznanili s to poljščino, ki je sicer v zadnjih letih dokaj popularna, a je do nje vendarle veliko ljudi še skeptičnih. Sestrska kolekcija, posejana v nekoliko bolj zgodnjem terminu, raste v okviru nasada Zeleni dragulji narave pri IHPS (https://www.ihps.si/otvoritev-poligona-zeleni-dragulji-narave/). Setev različnih sort konoplje, posejanih bok ob bok, nudi možnost neposredne primerjave sort v naših pridelovalnih razmerah. Na tak način lahko odberemo tiste, ki se na razmere, v katerih rastejo, najbolje odzovejo, oziroma izločimo tiste, ki se v naših pridelovalnih razmerah ne bodo dobro odrezale.

Kolekciji sta zasnovani v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta Pridelava industrijske konoplje v Sloveniji (https://www.ihps.si/rastline-tla-in-okolje/pridelava-industrijske-konoplje-cannabis-sativa-l-v-sloveniji/), ki se je začel oktobra 2016 in bo trajal tri leta, financirata pa ga MKGP in ARRS. Projekt zajema celovito raziskavo o možnostih uspešne pridelave industrijske konoplje v naših pridelovalnih razmerah: najti želimo ustrezne sorte za pridelavo v Sloveniji za namen pridelave semena in za namen pridelave vlaken, dodelati tehnologijo pridelave te poljščine s ciljem stabilne pridelave kakovostnega in varnega pridelka ter zasnovati vzgojo lastnih sort.

Zelišča so na demonstracijskem vrtu predstavljena na dveh gredah. Na prvi so tista, ki se uporabljajo v biodinamičnem kmetijstvu, in sicer: pelin, baldrijan, kamilica, kapucinka, ognjič, žajbelj, tobak in rman. Uporabljajo se kot gnojilo ali za zatiranje oz. odganjanje bolezni in škodljivcev. Na drugi gredi so predstavljena zelišča, ki jih gojimo v sklopu strokovne naloge Ekološka rajonizacija zelišč, ki jo financira MKGP. V poskuse so trenutno vključeni: ožepek, drobnocvetni vrbovec, komarček in tri sorte rička. Na podlagi rezultatov strokovne naloge lahko pridelovalcem lažje svetujemo, na katerem območju je smiselno pridelovati določeno zelišče.

Na gredici Medoviti posevki na njivah so predstavljeni posevki, katerih prvoten namen je pridelava hrane ali krme na njivah oziroma so namenjeni za podor (obogatitev tal z organsko snovjo), a obenem nudijo odlično pašo za čebele. Želimo navdihniti kmetovalce, da razširijo svoj kolobar tudi z medovitimi posevki: ajda, bela gorjušica, facelija, oljna ogrščica, inkarnatka, švedska detelja, navadna turška detelja, črna detelja, sončnica in medena detelja, ostale obiskovalce pa želimo seznaniti s tem, da so posevki na njivah tudi v dobrobit čebelarstva. Kmetje so eni prvih, ki stremijo k temu, da se čebele ohranijo, saj so le-te pomembni opraševalci.

Nasad pa od sejemskega vrveža razmejuje vrsta hmelja, simbola Savinjske doline.

Gredice na demonstracijskem vrtu so opremljene z namakanjem, ki pomembno vpliva na količino in kakovost pridelka, predvsem v sedaj vedno pogostejših sušnih obdobjih. Za to je poskrbelo podjetje Marovt sistemi d. o. o., katerega osnovna dejavnost je projektiranje in oskrba kmetijskih površin, vrtičkov in zelenic z namakalnimi sistemi. Namakalni sistem je sestavljen iz debelostenskih kapljičnih cevi v delu, kjer se nahajajo zelišča, zelišča in hmelj, ter enoletnih kapljičnih cevi P1, kjer rasteta konoplja in koruza. Voda se pridobiva iz vodovoda, od koder je preko filtra speljana v sistem. Gre za del prikaza namakalnega centra na IHPS, kjer je možno dobiti še več ustreznih podatkov.

IHPS-AGRA-posevki

V času sejma AGRA bodo na demonstracijskem vrtu – poligonu, predstavljenem v prejšnjem prispevku, vsak dan strokovna vodenja. IHPS sodeluje pri naslednjih strokovnih predstavitvah:

Nedelja, 27. 8. 2017 ob 13.00 uri

  • ZELENI DRAGULJI NARAVE – ZDRAVILNE RASTLINE, SAMOOSKRBA IN PREVENTIVA (predstavitev in strokovna obrazložitev na poligonu: Nataša Ferant (IHPS), Zavod Rogatec, Ekoci Coop, Belita, Založba Ara, revija Preventiva)

Ponedeljek, 28. 8. 2017 ob 13.00 uri

  • ZELENI DRAGULJI NARAVE – HMELJ – ŠTAJERSKO ZELENO ZLATO (ogled poligona s poudarkom na hmelju s strokovnim vodenjem: Andreja Čerenak (IHPS))

Sreda, 30. 8. 2017 ob 12.00 uri

  • ZELENI DRAGULJI NARAVE – OD SEMENA DO PRIDELKA KONOPLJE, OD ZELENEGA KROŽNEGA GOSPODARSTVA DO TRAJNOSTNEGA TURIZMA (predstavitev in strokovna obrazložitev na Poligonu: Barbara Čeh (IHPS), Jani Štusej (Bio park Nivo) in Irena Rotar (Ekoci))

 

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani